FRAMING JOHN DELOREAN - ON VOD www.framingjohndeloreanfilm.com

Conversation Between coreysmoo and aventador

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san thậm chí c̣n muốn lực kháng Trữ Phong, tuy hắn t́m hai người Lâm Sĩ Trực đến để làm chứng, cũng là chỉ sợ Lục An Hữu ngầm ám hại, chứ cũng không úy kỵ vơ công của hắn.

    Nhưng hiện tại khi hạy đi, th́ xem ra đă thấy rơ cao thấp. Hắn mấy tháng cần tu khổ luyện, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn đă không thấy bóng dáng của Lục An Hữu đâu nữa. Hắn khổ luyện lực chân mấy tháng xem ra cũng không thể so sánh với Lục An Hữu.

    Tiêu Bố Y vừa chạy, trong ḷng vừa thầm nghĩ, xem ra làm người tự hạ thấp một chút vẫn tốt hơn, Lục An Hữu này cũng không đơn giản.

    Lục An Hữu dù sao vơ công ca
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1